• Mads Gilbert holdt foredrag for senioruniversitet i Mandal onsdag. Han møtte på en lydhør forsamling om hans opplevelser i flere av krigene i Gaza, sist nå i sommer. FOTO: Jarle R. Martinsen

«Det fløt sjøer av blod på sykehuset»

Den kontroversielle legen Mads Gilbert sjokkerte mandalittene med å vise svært sterke bilder av barn uten hode, opprevne kropper og istykkerrevne bein.