• Styret i Lunde Velforening, Anne L. F. Hansen, Randi F. Hansen, Finn A. Engenes, Ingirid Kjær og Laila Endresen, foran det gule bygget på den gamle banktomta ved Gamle Lundevei. Bygningen har rommet både bank, radio, og menighetskontor. Nå ser det ut som det snart blir revet, og erstattet med en ny boligblokk. FOTO: Erling S. Hægeland

- Denne blokken blir veldig stor og bryter klart med Lundeplanen

Lunde-beboere samler seg nå i motstand mot planene om å erstatte den gamle bankbygningen med en boligblokk med 27 leiligheter.