• Jens Røed (H) i Levekårsutvalget mener kommuneadministrasjonen bommer med sitt forslag om nytt permisjonsreglement for skoleelever. Her foran Herredshuset ved en tidligere anledning. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Slakter forslag om ferienekt

Vennesla kommunes plan om å nekte elever sydenfri møter sterk motstand fra foreldre og rektorer – og fra politisk hold.