• Jasmin Tunc (18), Cemile Tumenic (37) og Gasali Tunc (16) og resten av familien har fått oppholdstillatelse etter 12 år i Norge. Her er de avbildet i Oslo tingrett i fjor, da familien tok asylsaken sin til retten. Familiens advokat Joar Heide til høyre. FOTO: ERLEND OLSBU

Får bli i Norge etter 12 år uten oppholdstillatelse

Cemile Tumenic (39) og hennes fem barn har fått oppholdstillatelse etter å ha bodd i Norge i 12 år.