• FORGJEVES: Christian Eikeland (f.v.) Åse Michaelsen, Kjell Vidar Larsen og Tor S. Utsogn drøfter ordlyden i et resolusjonsforslag om adopsjonsrettigheter for homofile. Til ingen nytte. FOTO: Kjartan Bjelland

Ny E 39 med spansk hjelp

Frp vil ha fortgang i ny firefelts E 39 fra Kristiansand til Stavanger. Hjelpen kan komme fra Sør-Europa.