- Jeg er jo enig i mye av det hun sier. Man må yte, og ikke bare nyte