• Søgne kommune bevilget i 2010 40.000 kroner til en rapport, som kom i september, og som danner utgangspunkt for den politiske behandlingen av saken. I rapporten pekes det på at det aktuelle området er blitt revitalisert med Verftet og kyststien, som gjør det mulig å bevege seg fra den ene enden av Kapelløya til den andre. FOTO: ARKITEKT SVERRE FEHN AS

Bære eller briste for kapellet i Ny-Hellesund

Rådmannen i Søgne vil ha klare signaler fra politikerne om hva som skal skje med planene om å bygge kapell i Ny-Hellesund.