• E 39 mellom Klepland og Tangvall kommer til å bli tatt i bruk med to felt i hver retning i begynnelsen av desember. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Dette skal gjøres på E 39 framover

I løpet av høsten skal strekningen Klepland-Tangvall asfalteres ferdig, Tangvall-rundkjøringen ferdigstilles, og Vollebergundergangen utvides.