• Avdelingsleder Arne Thomassen ved DPS Strømme innrømmer at det er forskjellig inntakspraksis i Kristiansand, Mandal og Arendal for pasienter som trenger psykiatrisk hjelp. FOTO: Steinar Vindsland

Nekter halvparten psykiatrisk behandling

Dobbelt så mange nektes psykiatrisk behandling i Kristiansand som i Mandal. Dette bekymrer fylkeslegene og almennleger.