• Tirsdag viste muslimer og andre kristiansandere sin avsky mot terrorismen som er blitt begått av Islamsk Stat. FOTO: Kjartan Bjelland

Naboklem mot ekstremisme

Bli kjent med naboen, og våg å ta kontakt med personer med en annen religion eller kultur. Det kan være svaret på å hindre rekruttering til radikale muslimske organisasjoner.