• Åse Michaelsen (Frp), medlem av justis- og beredskapskomiteen på Stortinget, mener det haster med å utvide fengselskapasiteten i Agder. FOTO: Arkivfoto: Tormod Flem Vegge

- Haster med nytt fengsel

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) etterlyser fortgang i planene for nytt fengsel i Agder.