Det serveres mye usunn mat på norske skoler, viser en undersøkelse publisert i januar:

  • Over seks av ti kantiner på videregående hadde daglig tilbud om brus med sukker.

  • I underkant av 20 prosent av kantinene på videregående hadde tilbud om potetgull, snacks og godteri hver dag, og enda flere hadde daglig tilbud om kaker, vafler og boller.

  • Hver fjerde kantine på ungdomsskolene og 1.-10.-skolene hadde daglig tilbud om brus, saft, iste og lignende med sukker.

  • Rundt 30 % av kantinene på videregående solgte dessertprodukter. 80 prosent solgte smaksatt melk, som milkshake og sjokolademelk.

Undersøkelsen ble gjort av forskere ved Universitetet i Oslo og Bergen for Helsedirektoratet, og resultatene har, blant annet, blitt .

— Samme nivå som USA

Cornelis Elander jobber som personlig trener i USA, og har fulgt overvektsproblematikken i både Norge og USA tett. Han synes det er uholdbart at skolekantinene i Norge tilbyr så mye usunn mat.

— Jeg skjønner ikke hvorfor man skal servere boller, brus og annen farlig mat til de yngste. Skolene «forgifter» barn og unge med usunn og farlig mat, fremfor å legge til rette for sunne og gode tilbud. Barn og unge bør få gode kostholdsvaner fra de er små og her har skolene, barnehagene, myndighetene og samfunnet generelt et ansvar, mener Elander.

I dag har til sammen over 30 prosent av barn og unge i USA overvekt eller fedme, av disse har halvparten fedme, . I Norge har forekomsten av overvekt og fedme økt gradvis blant barn og unge i Norge de siste 20-30 årene. Nå er 14% av barn og unge i alderen 2-19 år er overvektige, viser tall fra Vekststudien i Bergen.

— I USA har man store problemer med overvekt og fedme. Jeg frykter at vi vil komme på samme nivå som USA om det ikke gjøres noe nå, sier Elander.

Brus og boller

— Hva bør gjøres?

— Som verdens rikeste nasjon bør man kanskje servere sunne, gratis måltider i skolen. Om man ikke ønsker å ta det steget, så mener jeg at man bør tilby gratis frukt og grønt. I tillegg bør norske skolekantiner og norske skoler se på hva de tilbyr barna. Er du rektor, så bør du ta turen innom kantinen og se hva som serveres. Serverer de fiberrik, proteinrik og gunstig mat, så vil barna holde konsentrasjonen bedre og lære mer. Skolene må tilrettelegge for at det som tilbys er sunne og gode ting, mener Elander.

- Sterkt beklagelig

«Skolene bør ikke tilby elevene: Brus og saft, potetgull, snacks og godteri, kaker, vafler og boller til daglig», står det i Helsedirektoratets .

— I den grad elevene tilbys disse varene i skolen, mener vi det er sterkt beklagelig, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp.

Han forteller at undersøkelsene om mat og måltider i skolen fikk stor oppmerksomhet, og at han opplever et ønske fra skoleeierne (kommunene) om å bidra til å bedre situasjonen.

— Men vi har ikke data som kan si noe om hvorvidt det har vært en bedring i løpet av året, sier Klepp.

Gratis skolemelk

Forbundsleder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl, har ikke inngående kjennskap til undersøkelsen om mat og måltider i skolen, men har sett at saken har blitt debattert. Hun forteller at de som fagforening ikke har noen direkte påvirkningsmulighet overfor skolelederne annet enn å komme med anbefalinger.

— Som fagforening har vi ikke instruksjonsmyndighet i forhold til våre medlemmer, men vi har naturligvis et klart ønske at skolen skal være en arena der man fremmer et godt kosthold og en god helse. Vi har ikke noe ønske om at det skal selges usunn mat i skolekantinene, sier Dahl.

— Kommer dere til å gjøre noe med dette fremover?

— Vi vil diskutere barn og unges fysiske og psykiske helse på høstens landsmøte, der vi spikrer politikken for neste periode. Sunt kosthold vil høyst sannsynlig bli et av temaene i denne debatten, sier Dahl.

- Avgjørende for læring

— Vil det bety mindre usunn mat i kantinene fremover?

— Sunt kosthold er et viktig tema i skolenes forebyggende arbeid for bedre fysisk helse. Forskning viser at dette er en avgjørende forutsetning for læringsarbeidet og at det derfor er viktig for skolene å rette innsats mot dette området. Men det er ikke skolens ansvar alene, sier Dahl.

I forslag til statsbudsjett ligger det midler til styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

— Jeg håper at dette kan gi etterlengtet støtte til arbeidet med å styrke barn og unges helse - også når det gjelder kosthold. For skolen blir det også viktig å spille på lag med elevene selv og foreldrene om å gi elevene et sunt kostholdstilbud, sier hun.

Frukt og grønt

Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet er nå under revidering.

— Oppfølging og implementering av nye retningslinjer og veiledningsmaterieller for oss et viktig tiltak for å bedre skolemat/kantinetilbudet, sier Klepp.

Et annet viktig tiltak er at elever i grunnskolen tilbys gratis skolemelk og frukt og grønt.

— Samtidig anbefaler vi flere prøveordninger med tilbud av komplette skolemåltid, inkludert ordninger uten foreldrebetaling, og at disse evalueres, sier Klepp.

I statsbudsjettet som ble lagt fram denne uken, er bevilgningen til skolefruktordningen for grunnskolen økt med 9,7 mill. kroner.

— Helsedirektoratet har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede hvordan denne skolefruktordningen kan videreutvikles og ses i sammenheng med annet arbeid for mat og måltider i skolen. Dette oppdraget leverer vi på seinere i høst, sier Klepp.

Bør skolene la være å servere usunn mat? Diskuter under.