• - Å gå inn i en polemikk mot noe vi opplever som en subjektiv meningsytring vil ikke føre til noe konstruktivt, sier fungerede fylkesleder i Utdanningsforbundet i Vest-Agder, Svein Ove Olsen. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

- En subjektiv og kunnskapsløs utblåsning mot en hel yrkesgruppe

Kulturredaktør Karen Kristine Blågestads utfall mot lærerstreiken har vakt voldsomme reaksjoner. Utdanningsforbundet kaller det en subjektiv og kunnskapsløs utblåsning mot en hel yrkesgruppe.