Fare for barnehagestreik neste uke

Men ingen private barnehager i Agder berøres i første omgang.