Innbruddsforsøk i gullsmedforretning

Fant øks og slegge på utsiden av forretningen.