• bomba004.jpg

Har kraftfull kunst i hagen

Pål Christensens hage er ikke bomba, men han har en bombesplint som hagepynt.