• - Nå kan jeg fort falle ned i grøfta... ...som handler om å forsøke å overbevise en jeg møter, sier buddhistprest Såzen Larsen. FOTO: Bjørn Markussen

- Buddha ville bedt oss bruke klokskap, kløkt og forstand

Han går ikke direkte på et ja eller et nei, buddhistprest Såzen Larsen, der vi møter ham hjemme på kjøkkenet.