• Styreleder Camilla Dunsæd vil at saken om fødetilbudet i Arendal opp i styret. FOTO: Steinar Vindsland

- Ikke bra med dispensasjoner uten faglig begrunnelse

Styreleder Camilla Dunsæd vil at sykehusstyret skal gå gjennom tilsynssaken mot fødeavdelingen i Arendal, for å se om det er feil styret kan lære av.