Det ble nesten noe religiøst over det da ordfører Arvid Grundekjøn (nærmest) og resten av flertallet (11-2) løftet hendene mot søndagsåpne butikker i formannskapet onsdag. Departementet har bedt kommunene komme med høringssinnspill til lovforslaget. Det ble nesten noe religiøst over det da ordfører Arvid Grundekjøn (nærmest) og resten av flertallet (11-2) løftet hendene mot søndagsåpne butikker i formannskapet onsdag. Departementet har bedt kommunene komme med høringssinnspill til lovforslaget. Foto: Vegard Damsgaard

Felles opprop mot søndagsåpent

Formannskapet i Kristiansand stemte nei til søndagsåpne butikker, og oppfordrer nabokommunene til å gjøre det samme.

— Det er lov om helligdagsfred som bestemmer dette, det sier noe om alvorligheten i saken. Vi ønsker å invitere andre kommuner i knutepunktet, så vi får en hel region som hegner om søndagsfri handel. Det er en fin ting for den største kommunen å invitere de andre med på dette, så den sørligste delen av Norge kan si at søndagsfri er det beste for befolkningen her, uttalte gruppeleder Mette Gundersen (Ap) i formannskapet onsdag.

Kulturdepartementet har sendt forslag om endringer i helligdagsloven ut på høring til kommuner og andre berørte instanser. Formålet er å tillate søndagsåpne butikker.

- Ikke spørsmål om religion

— For 4000 år siden ble De ti bud skrevet ned. Der står det at du skal holde hviledagen hellig. Det er et klokt prinsipp, vi trenger en fridag, påpekte varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF), som satte pris på at Høyre lokalt har snudd i saken.

Kristiansand sier nei med klar røst, bare Frp og Venstre stemte mot.

Samme flertall sørger nå for å invitere de seks nabokommunene - Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Iveland - med på et felles opprop mot regjeringens forslag.

— Jeg er sterkt uenig i å gjøre dette til et spørsmål om religion eller livssyn. Det handler om å tilrettelegge samfunnet for grupper med ulike liv, vi trenger rammer som er vide og brede. Personlig vil jeg skille mellom arbeid og hvile, og konsekvent gå imot søndagsåpne butikker i Kristiansand. Men det kan finnes nyanser, for eksempel Tømmerstø landhandel eller på Hovden. Det kan være et distriktspolitisk virkemiddel, mente gruppeleder Dag Vige fra Venstre, som synes kommunene skal avgjøre floken selv.

Dag Vige (V) argumenterte for at kommunene skal bestemme, men klarte ikke å overbevise Aase G. Paulsen eller Eirik Dåstøl Langeland fra Ap. Foto: Vegard Damsgaard

— Trenger ikke ny lov- Hvis det er snakk om at Tømmerstø skal stenge, så får det være! utbrøt en ironisk ordfører Arvid Grundekjøn (H), som har landsted i Ytre Randesund.

— Det finnes unntak i helligdagsloven for turistområder, vi trenger ikke en ny lov, påpekte Mette Gundersen, som advarer mot at lokal søndagsåpning bidrar til handelslekkasje, og kan skape strid over kommunegrensene.

Det må være opp til eier om det skal være åpent eller lukket.

Frp er for, over hele landet.

— Vi er alle for privat eiendomsrett. Men hvis du kjøper en butikk i byen eller på landet, kan du ikke styre den som du selv vil. Det må være opp til eier om det skal være åpent eller lukket, mente gruppeleder Tor S. Utsogn.

- Vanskelig for bedrifter

Innspill fra næringsdrivende har vært en av hovedårsakene til at Høyre i Kristiansand har landet på søndagsstengt.

Gruppelederen fortalte at han stadig blir stoppet på byen i sakens anledning, noe som slett ikke er dagligdags, verken på hverdager eller hviledager.

- Alle er tydelige på at vi må beholde annerledesdagen. Søndagsåpne butikker vil være vanskelig for mange små og mellomstore bedrifter. Vi skal viderebringe våre synspunkter så godt vi kan inn til regjeringsapparatet, men jeg tror meningene er ganske mangslungne der inne også, sa Hans Otto Lund.

Kvadraturforeningen gjennomførte for en tid tilbake undersøkelse blant sine 280 medlemmer. Av de 100 som svarte, ønsket 70 prosent å fortsette med søndagsstengte butikker. Bare 14 prosent ønsket søndagshandel.

Vis fakta ↓
Søndagsåpne butikker