• Målekartet som ligger ute på NVEs nettside www.xgeo.no viser at løsmassene på Agder er mettet av vann. Jo rødere farge, jo mer mettet er grunnen. De rosa feltene er over 90 prosent mettet av vann. FOTO: ILLUSTRASJON: XGEO.NO

Mye ustabile grunnmasser på Agder

Takstmann Rolf Tag i Gjensidige har gjennom årene sett flere skred når han har taksert bygningsskader. Han sier Agder har flere områder med ustabile grunnforhold.