• De vil gjøre felles sak for Sørlandet, og kjempe for fengsel til landsdelen. Fra v.: varaordfører Ove Gundersen (KrF), Froland, stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF), stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp), Vest-Agders fylkesordfører Terje Damman (H), Mandals ordfører Tore Askildsen (KrF), stortingsrepresentant Odd Omland (Ap), Venneslas ordfører Torhild Bransdal (KrF), Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulv S. Lund (H) og ordfører Arne Thomassen (H), Lillesand. FOTO: Tone Sandberg

Samler seg om å styrke Sørlandet

Lokalpolitikerne fra Sørlandet vil samle seg om landsdelen. Det første de gjør er å begrave stridsøksen om hvor et nytt fengsel skal ligge.