• Utbedring av riksvei 9 er et av kravene Aust-Agder KrF har til regjeringen. Bildet viser et parti nord for Valle. FOTO: Kjetil Reite

- Lite til vei i Aust-Agder

Årsmøtet i Aust-Agder KrF er skuffet over at regjeringen i år ikke har funnet midler til oppstart av noen av de store samferdselsprosjektene i fylket.