• Kirkeverge Øystein Ramstad og Mandal kirkelige fellesråd ser ingen annen råd enn at hunder skal nektes adgang til kirkegården. Lorten som ligger overalt er til sterk sjenanse. FOTO: Jarle R. Martinsen

Nekter hunder på kirkegården

Hundeierne får ikke lenger lov til å lufte dyrene på kirkegården i Mandal. Hundeavføring er blitt et kjempeproblem.