• Vanskelig regelverk og mange meninger har blitt sagt om funnet av pengene i pengeskapen Tveitdal fikk åpnet. Maskinfører og pengeskapåpner John Erik Tveitdal til venstre og førsteamunuensis i rettsvitenskap Andreas Harald Aure til høyre. FOTO: Hans Ole Heen/UiA

Kunne endt opp med 40.000,- i finnerlønn

John Erik Tveitdal kunne fått en tredjedel av summen han fant i pengeskapet han åpnet på jobb, om han hadde levert pengene til politiet og ikke til eieren av pengeskapet.