• Dette er den nye redningsskøyta som skal gjøre kysten utenfor Kristiansand til et tryggere sted å være fra 15. mai og i årene framover.

Ny redningsskøyte til Kristiansand