• Rådmann Svein Skisland i kommunestyresalen foran det store maleriet av Vennesla. Nå ber han politikerne posisjonere bygda best mulig foran slaget om nye kommunegrenser. FOTO: Henrik Ihme

Storkommune eller Kristiansand pluss tre

Skal Vennesla inn i Kristiansand eller slå seg sammen med Iveland? Vennesla-rådmann Svein Skisland lanserer to løsninger som mest aktuelle.