Frp ønsker en utbygging av Gartnerløkka der høybroa utvides eller der det kommer en ny bro. Det vil bety at man må ta opp gamle planer og en ytterligere utsettelse av prosjektet. Kritikerne advarer mot at statlige penger da kan ryke. Frp ønsker en utbygging av Gartnerløkka der høybroa utvides eller der det kommer en ny bro. Det vil bety at man må ta opp gamle planer og en ytterligere utsettelse av prosjektet. Kritikerne advarer mot at statlige penger da kan ryke. Foto: Kjetil Reite

Frp presset på for å utsette Gartnerløkka