• Thore Hjelmervik skrur fast den nye lykta uten for Gamleøya. FOTO: Jacob Buchard

Nye sjømer­kinger mellom Lindesnes og Kristian­sand

Her er kystverket godt i gang med montering av en ny sektorlykt på Gamleøya. Monteringen er en del av et prosjekt som skal bedre båtsikkerheten på strekningen mellom Lindesnes og Kristiansand.