Nye sjømer­kinger mellom Lindesnes og Kristian­sand

foto