• I et budsjettmøte i oktober, vil Camilla Dunsæd (th) presentere innsparingstiltak for nye Kristiansand. Her er hun sammen med ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), i et møte i fellesnemnda i oktober. FOTO: Kjetil Reite

Ny storkommune vil gå med underskudd

Det koster å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen. Første året med storkommune må man ta av fond for å få dekket underskudd.