• FOTO: Sandberg, Tone

13 millionærer i det nye bystyret

Blant de 71 representantene i bystyret i Kristiansand er det 13 personer som har mer enn én million kroner i nettoformue (verdien av eiendeler minus gjeld).