Ordfører Jan Oddvar Skisland vil ruste opp flere turveier i Kristiansand, blant annet stien rundt Sukkevann. Det synes Susanne Lynne og Birthe Stensland er en god idé. Ordfører Jan Oddvar Skisland vil ruste opp flere turveier i Kristiansand, blant annet stien rundt Sukkevann. Det synes Susanne Lynne og Birthe Stensland er en god idé. Foto: Eva Myklebust

Vil ruste opp populær turvei