• Oppbygging av Kanalbyen er et av de største boligprosjektene i Kristiansand. Agder Kommunerevisjon har hatt en full gjennomgang av Kanalbyen Utvikling som eier kommunens eierandel i selskapet. FOTO: Kjetil Reite

Avdekket ingen lovbrudd i Kanalbyen

Åpenheten bør bli større i Kanalbyen og selskapet bør gå gjennom sin praktisering av offentlighetsloven. Men selskapet har ikke begått noen brudd på havneloven.