Kanonstart på laksefisket!

Laks etter laks ble dratt opp av Otra og Mandalselva etter midnatt. Det er 17. mai og julaften på en gang for laksefiskerne.