Fare for permitteringer etter at rekefelt stengte

foto