• Ivan Frandsen ved Mandal Fiskemottak er redd for at det nå blir så dårlig rekefiske at fiskerne bare må la båtene ligge til kai. Da stanser tilgangen på reker helt opp. Det er usikkert hvor lenge de store rekefeltene vil være stengt. FOTO: Espen Sand

Fare for permitteringer etter at rekefelt stengte

To store rekefelt i Skagerrak har vært stengt så lenge at fiskemottaket i Mandal forbereder seg på permitteringer. Forbrukerne kan vente seg høyere priser.