Bil kjørte inn på gang- og sykkelsti under politijakt