Her kjører bilen i feil kjøreretning på nye E 39: – Skremmende og uforståelig

foto