Regje­ringen står på sitt og ber om dialog med kommunen

foto