Naboer protesterer mot at én villa blir til to

foto