Styre bevilget seg 90.000 kroner med to møter i året