Hvorfor bør vi bekymre oss for drone­obser­vasjo­nene? Dette sier fagfol­kene.