Her blir ungdommene ranet midt på lyse dagen i Kristiansand

foto