– Vi har aldri sett noe lignende, sier Stephen Matthew Platt hos klima- og miljøinstituttet NILU til forskning.no.

Gasslekkasjen i Østersjøen er nå registrert av en målestasjon på Birkenes, med en sterk økning av metan i lufta.

– Noen foreløpige beregninger vi har gjort viser at det dreier seg om mange tusen tonn med metan som er sluppet ut, sier Platt.

Metan er en betydelig kraftigere klimagass enn karbondioksid (co2), og bidrar sterkt til global oppvarming.

Ifølge en beregning kan utslippet tilsvare to ganger de totale årlige metanutslippene fra all norsk olje- og gassproduksjon.