Fastlegekrisen: – Kommunen er helt avhengig av å reagere raskt