• – Det er fantastisk fine aktivitetssentre på Grim, som alle må bidra til å gjøre trygge, sier Grete Pedersen, leder for forebyggende avsnitt på Kristiansand politistasjon. Her i samtale med leder av FAU på Solholmen skole, Frank Humlekjær. FOTO: Eivind Kristensen

Satte lys på utrygge områder på Grim

Tenåringer som selger og bruker narkotika ved Idda Arena, var et av temaene som ble belyst under en «trygghetsvandring» på Grim.