Store mørketall om overgrep mot utviklingshemmede

Utviklingshemmede har tre til fire ganger så stor risiko for å bli utsatt for vold og overgrep som resten av befolkningen. Likevel avdekkes overgrepene svært sjelden.