Trafikkulykke på E 18

En bil har havnet på taket ved kommunegrensa mellom Lillesand og Grimstad.