I fengsel etter forsikringsbedrageri

En 21 år gammel mann fra Vennesla må sitte 45 dager i fengsel etter å ha blitt domfelt for falsk anmeldelse og forsikringsbedrageri.