• BRØYTET: Busstraseene i Kristiansand skal være brøytet og klare til å ta seg av morgenrushet. FOTO: Magnus Stedje Fossen

- Kan ikke kjøre som på sommeren

Veier, boligområder, sykkelstier og busstraseer skal være fremkommelige, men fortsatt er det snødekke over mye av veinettet.