• Jan-Roger Olsen sa under styremøtet i Sørlandet sykehus at det er et håp om løsning i robotsaken. FOTO: Steinar Vindsland

Håp om robotløsning

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen signaliserte veldig svakt et håp om løsning i den omstridte robotsaken.